Annapolis Local Awarded Prestigious Fashion Scholarship